Wat is polystyreenchape?

Polystyreenchape is een mengeling van isolatiebolletjes (EPS), gemengd met water, cement en een luchtbelvormende toeslagstof.
Deze vorm van isoleren wordt vooral toegepast indien de vloeropbouw zeer groot is, bvb omdat er zich veel technische leidingen in bevinden.
Polystyreenchape isoleert minder goed dan PUR-isolatie, maar is budgetvriendelijker indien er een grote dikte dient aangebracht te worden.

De laatste nieuwe vormen van polystyreenchape scoren inmiddels zeer goed qua isolatiewaarde.
Zo heeft het type “Riba” nog slechts een warmtegeleidingscoëfficient van 0,043 W/mK. (Hoe lager het cijfer, hoe beter de prestatie van het materiaal)

Ook hier zijn er systemen waar men rechtstreeks vloerverwarming op kan vastleggen met het “tacker-systeem” (plastieken prikkers).
Niettegenstaande dit een cementgebonden product is, heeft een m³ slechts een soortelijk gewicht van ongeveer 300 kg, dit terwijl bijvoorbeeld chape een 1700 kg/m³ weegt !

Meest gebruikte toepassingen zijn :

  • vloerisolatie op gelijkvloers bij grote vloeropbouw
  • uitvullingslagen op appartementen (gewicht besparend, akoestisch en thermisch isolerend)
  • opvulling van bouwputten rond zwembaden en kelders.
  • hellingslagen op platte daken.